Samla all information på ett ställe...

När ni är i behov av att snabbt kunna inventera ett antal olika geografiska objekt, allt i från brunnar, bygglov, elmätare till kaffemaskiner så kan PocketData vara produkten ni söker. Ute på fält får PocketData tillgång till er data snabbt och enkelt. Ni kan enkelt dokumentera all ny information till ert datasytem direkt från en mobiltelefon/platta.

PocketData går snabbt att synkronisera med ert nuvarande datasystem vilket minskar arbetsbelastningen. Den sparar er tid och ökar kvaliteten på er data då ni dokumenterar direkt på plats.